STRÁNKY CESTOVATELE TOMA

Střední část Moravského krasu

Okolí Máchova památníku

Kraj lesů, vod a strání. Toto rčení snad nejlépe platí pro tuto oblast. Na malé ploše se zde nacházejí původní husté bukové porosty, lesní zákoutí se sečenou trávou, lavečkami a památníky, hrady a studánkami. Tato oblast sice spadá do krasové oblasti jen malým výběžkem u Máchova památníku, přesto by ji bylo zbytečné pro svou polohu ji z Moravského krasu vyčlenit. Je zde velmi hustá turistická síť a také síť lesních cest, vhodných i pro silniční kola.

Máchův památník

Máchův památníkStojí od dob tzv. první republiky v lesích nedaleko Olomučan na vápencovém kopci vysokém 506m n. m. Je vybudován z betonu, vápencových kamenů a mramorových desek. Jeho tři strany obsahují úryvky z Máchovy Máje, jedna strana je celá věnována autoru s jeho podobiznou a letopočtem. Vrcholová deska je kulatá, vprostřed s betonovou polokoulí. V jednom místě je s památníkem spojen dřevěný sloup. Bezprostřední okolí je vkusně osázeno exotickými dřevinami, nachází se zde sluneční hodiny se směrovou růžicí a nakonec zde najdete i rozcestník. Od památníků je pěkný výhled do údolí Svitavy až k Brnu a na opačné straně k Hořicím nad Blanskem, směrem na východ je vidět oblast kolem Lipůvky. Pod památníkem se nachází bývalý lom, jehož dno je srovnáno a zatravněno, zbylá tmavá vápencová skála je vysoká kolem 10m. Pokud budete pozorní, můžete ve skále najít třeba nějakou zkamenělinu.

Památník Hradská cesta

Památník Hradská cesta Tento památník k události zbudování lesní cesty okolo Nového hradu se nachází na křižovatce turistických a lesních cest. Jeho součástí je rozcestník s kilometráží po jeho stránách, sluneční hodiny, informace o nákladech celé stavby a jméno stavitele, který cestu vystavěl. V okolí je vysázeno několik cizorodých rostlin, nedaleko odtud se nachází vyschlá studánka U Kukačky s paloučkem s několika exotickými dřevinami. Nad trubkou je do betonu namalován obrázek kukačky. Voda je ze studánky využívána pro potřeby výzkumného lesnického ústavu "Silviculturum" (oplocený lesní areál). Památník i studánka se nacházejí při červěně značené cestě z Olomučan přes Máchův památník na Nový hrad.

Srnčí studánka

Srnčí studánkaAreál okolo Srnčí studánky se nachází v lese při prašné lesní cestě, vedoucí od památníku Hradská cesta do Josefovského údolí k Adamovu. V polovině cesty velkou zákrutou obtáčí lesní palouk. U cesty je vybudováno několik laveček. Celý palouk je vkusně osázen cizorodými stromy a keři. V údolí louky teče potůček, který vytéká z nedávno opravené Srnčí studánky. Nad železnou trubkou je vyobrazen do betonu pasoucí se srnec. Z trubky voda vytéká do mramorové mušle, odkud padá do nádržky se stupem pro nabírající osoby. Na louce roste několik velice zajímavých stromů.

Nový hrad

Nový hradHrad se nachází na kopci v meandru řeky Svitavy v hustých lesích Adamovské vrchovinyv nadmořské výšce přibližně 400 metrů. Stojí na strmém pahorku, od okolí odděleného příkopy. Od rozcestí u Nového hradu, kde se nachází malá louka se dvěma mohutnými lipami, stoupáme k hradu strmou červenou stezkou. Zde dojdeme do prostoru předhradí. Hrad vlastní ochránci přírody, kteří ho za několik let opravily a spřístupnily veřejnosti. Kdysi patil Nový rad k nejmohutnějším stavbám svého druhu na Moravě. V předhradí se nachází rozlehlá louka s exotickými dřevinami a lavečkami, je odtud pěkný výhled do údolí Svitavy. Pěšina, která přechází přes celou louku vede na protější zalesněn kopec, kde se nachází zřícenina Starý hrad. Přístup na hrad jeu umožněn zeleně značenou pěšinou, táhnoucí se od Blanska po stráních údolí Svitavy, nebo po zelené od zastávky v Adamově. Poslední možnost je přístup po červené od Olomučan. Cyklisty potěším tím, že od studánky Pod Hradem vede kvalitní prašná lesní cesta, která je až na velké stoupání ke hradu sjízdná i pro silniční kola. Cesta potom pokračuje do horní části Olomučan, kde se stýká se silnicí z Blanska do Adamova.
Členění hradu
Vstup do hradu z JZ je tvořen zčásti zaneseným příkopem, který je překlenut padacím mostem. Nad portálem první brány se nachází dva erby: Boskovic a Černé hory. Po projití místnosti předbraní se ocitnem u druhé brány hradu, která již vede do vlastních prostor hradu. Hrad je obehnán velmi silnou zdí na některých místech s dochovalým arkánem. U brány po levé straně je dochované dvoupatrové čtyřboké stavení s novou dřevěnou věžovitou nástvavbou. Po levé straně se nachází obnovená kulatá věž hradní hlásky. Za věží následuje jednopatrové dvouprostorové stavení, za kterým se zvedé další hranatá věž. Středověké dřevěné chatče zde zbyly po natáčení filmu "V erbu lvice".
Historie hradu
Hrad byl založen v druhé polovině 13. století, kdy měl nahradit zbořený hrad Obřanský. V 15. století patřil pánům z Boskovic, za husitských válek se stal útočištěm husitských vojsk. Za vlády Jiřího z poděbrad připadl nachvíly do vlastnictví pánů z Kunštátu, ale pak se vrátil k původním majitelům. V roce 1470 byl při obléhání uherským králem Matyášem dobyt. Jeho východní část (dnešní Nový hrad) byl obnoven v roce 1493. Roku 1604 přešel hrad z vlastnictví posledního boskovického pána Jana Šembery jeho sňatkem do vlastnictví Lichtenštejnů, kde setrval až do roku 1945. V době třicetiletéválky patřil hrad k nejpevnějším na Moravě a okolní i vzdálené obce, kostely a kláštery v něm ukrývaly své cennosti. Švédové několikrát za sebou hrad nedobyli. To se jim podařilo až 12. července, kdy vše cenné odvezli, hrad vypálily a pobořily. Podle pověsti je zradil Olomučanský občan Vavřinec Vokoun, který Švédům ukázal tajnou stezku k hradu, kteří potom snadno pobily opilé obránce hrající kuželky. Za to byl pak zrádce uvrhnut do jedné z jeskyních propastí u Křtin, kde se až dodnes jedna jeskyně jmenuje po něm. Pozůstalé, občas opravované budovy sloužily za příbztek lesním zaměstnancům lichtenštejnského pozořického panství. Roku 1703 byly v hradu zřízeny dvě kuchyně a zřízen nový padací most. Do roku 1807 byla znovu vybudována obranná věž z hrozícího nebezpečí útoku cizích vojsk.Při stavbě Novohradského tunelu byla však zčásti snesena z horzícího nebezpečí pádu do údolí Svitavy. V minulých dvou stoletích byl hrad vyhledáván mnoha turisty. Od 2. světové války o hrad nebylo pečováno a rychle chátral, takže na počátku 90. let z něho byla již zřícenina.
Starý hrad
Podle jedné verze tvořil s nynějším Novým hradem jeden celek spojený nedochovanými hradbami. Druhá varianta je taková, že Nový hrad vznikl až po dobytí Starého hradu, ale o kousek dále. Starý hrad se nachází asi 300m od Nového hradu SZ směrem. Za loukou pěšina vedoucí k němu vstupuje do lesa. Zde je ostroh, na němž hrad stával proťat příkopem. Za ním se nachází 150m dlouhý a 25-35 metrů široký komplex Starého hradu. Za prvním příkopem je předhradí bez dochovaných staveb. Za 12m hlubokým příkopem zůstaly zbytky dvouprostorového paláce a uprostřed na skalce zbytky věže. Celý komplex je porostlý listnatým lesem.

Studánka Pod Hradem

Studánka Pod Hradem Cykloturisti se osvěžují u studánky Pod HrademVelmi známá studánka se nachází při velmi frekventované cyklistické trase údolím Svitavy z Adamova do Blanska. Ze studánky ze skály železnou trubkou vytíká ledový pramen, jehož vody jsou sbírány v mramorové mušli, odkud padají do malé nádrže pod studánkou. V nádrži se nachází betonový stup pro lidi nabírající vodu. Nevyužitá voda odtéká kanálkem do řeky Svitavy. Nad trubkou je obrázek a úryvek z Knihy indických moudrostí: "Květina budiž ti sestrou a zvíře bratrem". V blízkosti za cizorodým keřem se skrývá památník Jana Žalmana. U studánky se nachází několika obloukový železniční bílý most překlenující řeku Svitavu a cyklostezku. Před studánkou na křižovatce s lesní cestou jsou umístěny lavečky a stoleček, ovšem málokdy jsou prázdné. Lesní cesta Novohradská vede přes Nový hrad kolem Máchova památníku do Olomučan. Úsek cyklotrasy mezi Adamovem a Kateřínským mostem je uzavřen pro motorová vozidla, úzká asfaltová silnička zde byla rekostruována při modernizaci železniční tratě.

Vyhlídka Výrova skála

Zeleně značená úzká stezka z Blanska na Nový hrad je pro chůzi pro svou polohu velmi náročná. Pokud vynecháme úsek z Blanska po silnici kolem svitavy k druhému mostu, vine se stezka po velmi strmé stráni v údolí Svitavy. Svah je navíc místy doplněn mohutnými žulovými skalisky. Za dávných dob se této oblasti společně s Moravským krasem říkala Moravské Švýcarsko a když půjdete po této stezce, pochopíte proč. Asi v polovině cesty mezi Blanskem a Novým hradem se nachází kolem 70m vysoká žulová skála zvaná Výrova nebo také Výrovka, jejíž dolní část tvoří břeh řeky Svitavy. Na ní se nachází Výrova vyhlídka, která umožňuje pohled na stráně, skály, lesy, řeku Svitavu a železniční trať s mnoha tunely. V údolí se také křivolace vine silnice, po které jede každý, kdo se chce dostat z Brna na Macochu. Tato silnice se stala podle mně příčinou toho, že se ze skalnatého lesnatého údolí nestala lákavá turistická lokalita. Mezi Výrovkou a Novým hrade se nachází studánka U Tetřeva, na kterou vás upozorní odbočka ze zelené. V současnosti studánka neteče. Nad železnou trubkou je v betonu vyryt obrázek tetřeva, voda ze studánky naplňuje malý rybníček u ní.

Čertův hrádek

Při zelené cestě z Blanska na Nový hrad budete od silnice v údolí Svitavy stoupat vzhůru do údolních skalnatých strání. Na kopci vás uvítá zřícenina Čertova hrádku. Ten byl poprvé a naposled uveden jako Olomučanský hrad v roce 1346. Podle archeologických nálezů můžeme jeho existenci odhadnout do doby mezi druhou polovinou 13. století a koncem 14. století, kdy byl pobořen v boji mezi moravskými markrabími. Hrádek je opředen řadou pověstí. Zbytky jsou napatrné, pouze val, hradní příkop, náznak pětiúhelníkového hradního jádra a obdelníkového předhradí a mohutný kužel bývalé hradní věže. Po této zastávce se zeleně značená stezka vine těžkým terénem strmé údolní stráně.

Olomučany

Dlouhá obec nedaleko Blanska, která se táhne údolím Olomučanského potoka téměř až od údolí Svitavy k průsmyku s Josefovským údolím. Silnice procházející obcí teda zákonitě stoupá. První zmínka o obci pochází z roku 1346 ve spojení s
Čertovým hrádkem. V 8.-11. století byla v okolí těžena azpracovávána žlezná ruda, o čemž mimojiné svědčí i nález zbytků velkomoravských hutí. V 16. a 17. století zde byla sklárna na výrobu lahví. Na přelomu 19. a 20. století se zde vyráběla keramika. Její výrobky jsou k vidění v místním museu v expozici Olomučanská keramika. V horní části obce se nachází kravín a pila, obec má hostinec, restauraci a několik obchůdků.