STRÁNKY CESTOVATELE TOMA


Naučné stezky:
NS Macocha / NS Sloupsko-šošůvské jeskyně / NS Jedovnické rybníky a Rudické propadání / NS Josefovské údolí / NS Říčky

Území Moravského krasu a okolí je poměrně bohaté na naučné stezky. I když mnohé zanikly, v poslední době vzniká mnoho nových. Z jejich orientace a obsahu vám doufám pomůžu vybrat pro vás tu nejzajímavější.
V údolí Říčky

NS Macocha
Tato okružní naučná stezka začíná ve střední části Moravského krasu na Skalním mlýně. Prochází velmi zachovalou, krásnou a turisticky atraktivní přírodou se skalami, jeskyněmi a závrty. Za důležitým turistickým východištěm Skalní mlýn vede stezka po silnici k jeskyni Kateřínské, odtud stoupá k vyhlídce Stěna zapadajícího slunce a přes Křenkův památník přechází k Suchému žlebu. Kolem Korálového závrtu pokračuje k Srnčí jeskyni a k světoznámé propasti Macocha. Ještě než sejdeme do Pustého žlebu, podíváme se do něho z vyhlídky Koňský spád nad Amatérskou jeskyní. Potom už konečně půjdeme po Salmově stezce a skrz Čertovu branku k Punkevním jeskyním. Nakonec prozkoumáme Malé propadání a Malý výtok a za Štajgrovou dírou se dostaneme zpět ke Skalnímu mlýnu. Její délka je 6km a má 16 zastávek, která jsou vesměs vybaveny lavečkami. Je spíše zaměřena na krasové jevy.
Zastávka číslo 1 : Skalní mlýn
Zastávka číslo 2 : Kateřínská jeskyně
Zastávka číslo 3 : Křenkův pomník
Zastávka číslo 4 : Vyhlídka Stěna zapadajícího slunce
Zastávka číslo 5 : Korálový závrt
Zastávka číslo 6 : Chobot
Zastávka číslo 7 :
Srnčí jeskyně
Zastávka číslo 8 : Macocha-Horní můstek
Zastávka číslo 9 : Macocha-Dolní můstek
Zastávka číslo 10: Vyhlídka Koňský spád
Zastávka číslo 11: Čertova branka
Zastávka číslo 12: Punkevní jeskyně
Zastávka číslo 13: Malé propadání Punkvy
Zastávka číslo 14: Malý výtok
Zastávka číslo 15: Štajgrova díra
Zastávka číslo 16: Rostlinstvo a živočišstvo

NS Sloupsko-šošůvské jeskyně
Miniaturní naučná stezka, seznamující návštěvníky s okolím Sloupsko-šošůvských jeskyň. Její čtyři zastávka jsou umístěny na turistickém chodníčku vedoucím od východu ze Slousko-šošůvských jeskyň v jeskyni Kůlna ke vstupní části s budovami s potřebným zázemím a parkovištěm. První zastávka se nachází v areálu červenozelených budov náležících k jeskyni(prodej vstupenek, informace, občerstvení), seznamje se Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi. Druhou zastávke naleznete u Hřebenáče, třetí u Propástky a poslední zastávka popisuje pravěké osídlení a archeologické nálezy v jeskyni Kůlna.

Zastávka číslo 1:Sloupsko-šošůvské jeskyně
Zastávka číslo 2:Hřebenáč
Zastávka číslo 3:Propástka
Zastávka číslo 4:Jeskyně Kůlna

NS Jedovnické rybníky a Rudické propadání
Druhá naučná stezka Moravského krasu spíše zaměřená na biologii. Je také okružní, seznamuje s biotypem rybníků a močálů, uvádí samočistící pochod vody a historii železářství. U Rudickém propadání se zabývá tímto podzemním systémem a další zastávka vás čeká u větrného mlýna v Rudici. Pak zpátky přes pole do výchozího místa v Jedovnicích. Její délka je 7 kilometrů a má 13 zastávek.
Z Jedovnického náměstí půjdete po pravé hrázi rybníka Olšovce až k rybníku Budkovanu a zpět po levé hrázi Olšovce na kraj Jedovnic k rybníčku Dymák. Odtud se pustíte údolím Jedovnického potoka přímo k Rudickému propadání přes Salmovu huť. Po vyjití strmého kopce se dostanete na louku pod Rudici, kde se nachází skalní amfiteátr a archeolgické náleziště Kolíbky. V Rudici na Vás čeká zastávka u větrnného mlýna, v němž je muzeum a před ním láká k prohlídce geopark. Přes Klímovy závrty se dostanete zase zpátky do Jedovnic.
Zastávka číslo 1: Seznámení s trasou stezky na Náměstí v Jedovnicích
Zastávka číslo 2: Jedovnické rybníky a rybníkařství
Zastávka číslo 3: Živočichové rybníků
Zastávka číslo 4: Ptáci vodních ploch
Zastávka číslo 5: Vegetace rybníků
Zastávka číslo 6: Lesy
Zastávka číslo 7: CHKO Moravský kras, návštěvní řád
Zastávka číslo 8: Samočistící pochody
Zastávka číslo 9: Salmova huť
Zastávka číslo 10:Rudické propadání
Zastávka číslo 11:Kolíbky
Zastávka číslo 12:Rudice
Zastávka číslo 13:Klímovy závrty

NS Josefovské údolí
Tato naučná stezky se nachází v prostředí střední části Moravského krasu. Stezky začíná v průmyslovém městě Adamov a končí u Býčí skály, nejde říct, na co je zaměřena. Prochází zachovalým územím Adamovské vrchoviny s původním bukovým lesem na severních stráních a stepním porostem s doby na stráních jížních. Tento rozdíl je zde velmi dobře vidět. Za bývalou zachovalou hutí Františka musíte projít po pěšině volně přístupným jeskyním bludištěm Jáchymka. Kolem vývěru vod Jedovnického potoka se ocitnete až u konečné zastávky archeologické stanice Býčí skála. Délka trasy je 5 kilometrů s devíti zajímavými zastávkami. Návrat možný přes Malou Macochu a Alexandrovu rozhlednu na Babické plošině nebo přes Máchův památník a Nový hrad.
Zastávka číslo 1: Seznámení s trasou stezky v Adamově, návštěvní řád CHKO
Zastávka číslo 2: Živočišstvo
Zastávka číslo 3: Rostlinstvo
Zastávka číslo 4: Rozdíl severní a jížní stráně
Zastávka číslo 5: Historie železářství, huť Františka
Zastávka číslo 6: Les
Zastávka číslo 7: Jeskyně Jáchymka
Zastávka číslo 8: Vývěry Jedovnického potoka
Zastávka číslo 9: Býčí skála

NS Údolí Říčky
Tato naučná stezka prochází v jížní části Moravského krasu údolí Říčky. Až do roku 1990 zde byla veřejnosti přístupná pátá jeskyně v Moravském krase, Ochozská. Ta byla pro časté povodně uzavřena a dnes se o ní dozvídame jen z panelu naučné stezky. Výchozí bod této trasy je v rekreační oblasti Hádek (u Ochoza u Brna). Protože je trasa okružní, má zde i konečný bod. Prochází kolem zajímavé estavely, Ochozské jeskyně, archeologicky známé jeskyně Pekárny a přes Hostěnické propadání na výchozí bod. Je tři kilometry dlouhá a má 6 zastávek.
Zastávka číslo 1: Seznámení s trasou stezky na Hádku, návštěvní řád CHKO
Zastávka číslo 2: Estavela
Zastávka číslo 3: Hádecké propadání
Zastávka číslo 4: Jeskyně Švédův stůl
Zastávka číslo 5: Jeskyně Netopýrka
Zastávka číslo 6: Jeskyně Ochozská
Zastávka číslo 7: Kamenný žlíbek
Zastávka číslo 8: Jeskyně Pekárna
Zastávka číslo 9: Hostěnické propadání
Zastávka číslo 10:Hostěnice