STRÁNKY CESTOVATELE TOMA

Moravský kras a okolí

Pálení vápna

V Moravském krase se vyskytuje několik většinou nefunkčních vápenek, které zpracovávaly místní vápenec na vápno. U vápenky se nacházel vždy lom, který ji zásoboval materiálem. Až do začátku 20. století se udrželo pálení vápna v selských pecích. Vápeníky byly místní sedláci, kteří si tímto způsobem nejdříve přivydělávali, později se jim stal i způsobem obživy. Sedláci k tomu ale potřebovali vlastnit lom a les. Pokud splnily tyto podmínky, mohli začít vyrábět vápno. Jejich odběratelé byli občané místních obcí, kterým vápno prodával i vozil zase vápeník. První den nachystal vápeník dřevo, druhý den nalámal vápenec, třetí den vápno vypálil a čtvrtý den go rozvezl. Tento cyklus se neustále opakoval.
Selská pec byla vysoká asi 2 metry, ze 2/3 byla zasazena v zemi. Ve spodní části byla užší a směrem naharu se rozšiřovala. Pec byla vyzděna drobovými horninami. Ve spodu pece byl rošt, pod nímž byly umístěné 1 metr dlouhé dřevěné kmeny. Pec byla vybavena i popelníkem. Na jedno vypálení se spotřebovaly až 4 m3 dřeva. Vápenec se lámal na menší části, které se potom skládali do pece. Ve středu pece byl nechán válcovitý otvor, stejně tak mezi zdí a vápencem byla nechána volná mezera pro prostoupení plamenů. Pec byla zvrchu uzavřena velkými vápencovými plotnami pomazanými jílem. V tomto krytu se vyskytovaly větráky. Vypálení vápna v peci trvalo jeden celý den a vzniklo přitom okolo 500-700 kg vápna.
Poptvka po vápně neustále stoupala a tak nejbohatší vápeníci postavily šachtové pece, které měli mnohem vyšší produkci. Ti, kteří si na šachtovou pec nevydělali, rozváželi vápno. šactová pec byla vysoká a měla kruhový tvar. Přitom dřevo i vápenec se do pece sypal vrchem. Po vypálení se vápno dostalo z pece spodem. V Moravském krase se nám nějaké pece tohoto typu ještě zachovaly, například u Šošůvky při silnici od hotelu Broušek směrem na Ostrov. Jediná funkční(ale nefungující) pec tohoto typu se nachází u Holštejna, při silnici od Sloupu na Ostrov nedaleko křižovatky na Holštejn.
I tyto pece byly nahrazeny novým typem, které umožnily vysokou produkci. Ty mají nepřetržitý provoz. Příkladem je jediná pec tohoto typu v Moravském krase s velkým lomem v Mokré-Horákově.